Specijalističko školovanje budućnosti

E-business Department

Školovanjem na odseku za elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine za naprednu upotrebu računara u kreiranju profita za preduzeće. Poslednjih godina, ova oblast menja sliku svih segmenata poslovanja.

Bilo da želite da vodite izlazak Vaše ili kompanije u kojoj radite na globalno tržište putem interneta, ili da ubrzate Vaše poslovne procese, pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima ili centralizujete kontrolu poslovnih tokova, department za elektronsko poslovanje na ITAcademy je Vaš pravi izbor.

Uvođenje elektronskog poslovanja poslednjih godina dovodi do naglog skoka konkurentnosti kompanije, ubrzavanjem komunikacije, smanjenjem vremena za obavljanje procesa, proširenjem tržišta i smanjenjem projektovanog broja potrebnih ljudskih resursa.

Nažalost, obrazovanih stručnjaka za ovu oblast ima veoma malo. Zastarelost studijskih programa u sistemu formalnog obrazovanja Vam ne pruža adekvatne uslove da postanete visoko plaćeni stručnjak u sektoru elektronskog poslovanja.

Ovo je Vaša jedinstvena šansa, jer ovakva pozicija na tržištu neće postojati neograničeno dugo. Iskoristite je.

Šta ćete sve naučiti?

Upoznaćete suštinu i ovladati konceptom elektronskog poslovanja sa snažnim fokusom na praktičnu primenu stečenih znanja. Naučićete kako da osmislite i vodite izlazak kompanije na globalno tržište putem interneta. Ovladaćete procesima i sistemima koji se koriste u elektronskom bankarstvu i otvoriti sebi put za zaposlenje u skoro svim kompanijama. Kroz predmete vezane za marketing, naučićete osnovne principe tradicionalnog i online marketinga i znaćete da ih primenjujete.

Menadžer za elektronsko poslovanje spaja i pokreće raznorodne poslovne procese u kompaniji. Ovi ljudi nalaze se na ključnim pozicijama razvoja i usvajanja novih proizvoda i usluga. Oni su pokretač promena.

Program će vas osposobiti da se samostalno upustite u preduzetničke vode, koristeći novorazvijene veštine za pokretanje i vođenje biznisa uz pomoć alata i mogućnosti koje donose tehnologije i servisi elektronskog poslovanja.

Napredne veštine planiranja razvoja softvera za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) biće takođe obrađene u nekoliko celina tokom jednogodišnjeg programa.

Konačno, savladaćete veštine prodaje i komunikacije, koje su neophodne za uspešno bavljenje bilo kojom pozicijom u preduzeću.

 Pogledajte plan i program za odsek E-Business.

Na kojim poslovima ćete moći da radite?


Bićete osposobljeni za rad na pozicijama menadžera za elektronsko poslovanje, menadžera za elektronsko bankarstvo ili specijaliste za vođenje poslova na internetu.

Takođe preuzećete sve veštine za pokretanje samostalnog posla na internetu ili za vođenje tima programera koji se bave razvojem internet servisa za podršku poslovnim procesima. Moći ćete da radite u bankama kao podrška e-bankarskim aplikacijama ili korisnicima istih. Podrazumeva se mogućnost zaposlenja u firmama svih veličina koje koriste usluge elektronskog bankarstva ili u svom poslovanju koriste i razvijaju sisteme za upravljanje odnosima sa klijentima.


Kako se vrše predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-learning varijanti. Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karateristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski, već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad - odmah nakon završetka školovanja.

Kvalitetni predavači - garancija uspeha

Predavači na odseku E-business su stručnjaci, eksperti u novim tehnologijama. Krase ih odlične lične osobine i sposobnosti. Njihov cilj je da vam efikasno prenesu primenjiva i aktuelna znanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadžmenta kako biste mogli uspešno da uđete na tržište informatičke tehnologije u što kraćem roku.

Šta dalje?

3 способа получения работы с великолепной зарплатой

Мы подготовили документ, который демонстрирует три надежных способа получения хорошо оплачиваемой должности в профессиональной среде работы с компьютерами. Загрузить документ здесь.

Есть ли свободные места? Ведется зачисление!

Чтобы узнать больше о зачислении, щелкните здесь